Rólam

Miért hívnak téged apostolnak?

Ezt a kifejezést nem én találtam ki, nem is én ragasztottam magamra, hanem hiszem, hogy az Úr nevezett ennek és Ő adott hozzá egy mennyei tekintélyt is.
Évekkel ezelőtt a péceli Kármel Gyülekezetben, mint evangélista szolgáltam. A péceli gyülekezet – ahol egy nagyon szép szolgálati időszakot éltünk meg sok harccal, és sok győzelemmel is - létszáma felnőtt, eljutott 300 főre. A presbitériumban, melynek tagjai legtöbben az Omega Hálózat építésében is munkatársaim, kerestük az Urat és éreztük, hogy a további növekedéshez új szintre kell jutni. Közös látásunkká vált, ahogy tanulmányoztuk Isten Igéjét, hogy az apostoli szolgálat felszabadítása az a következő lépés, ami a növekedésnek egy új területét szabadítja föl. Korábban csak a pásztori szolgálat működött a gyülekezetekben, később már az evangélista és a tanítói szolgálat is elfogadottá és elismertté vált. Az apostoli és prófétai szolgálat azonban még tabu téma volt az akkori egyházban, így ez egy teljesen újszerű igei meglátás, felfedezés volt részünkről.
Isten úgy vezetett bennünket, hogy vissza kell térni a gyülekezet vezetésének az eredeti bibliai formáihoz: az apostolok és próféták alapjain, a szolgálati ajándékok által vezeti Krisztus az egyházat és nem demokratikus, diktatórikus, vagy egyéb emberi variációk által. Ez az Istentől való a rend. Az Igét több mint egy éven keresztül tanulmányoztuk, és egyre jobban megnyíltak ezek a kijelentések és elkezdtünk imádkozni apostolokért, prófétákért. Így jutott arra a felismerésre a presbitérium, hogy engem küldjenek ki apostoli szolgálatra.
Kezdtem megérteni azt, hogy Isten apostolként akar használni. Hiszen először evangélistaként szolgáltam és utána kezdtem érezni, hogy a Szent Szellem tágítja a szolgálatomat, egyre többet tanítottam, utána volt egy prófétai időszak is az életemben, ami nagyon meghatározó volt, sok áldást és sok konfliktushelyzetet is eredményezett. Utána a kormányzásba, pásztorlásba is valamilyen szinten belekerültem és csak azt éreztem, hogy folyamatosan tágul a szolgálatom és sokan kérdezték értetlenül, hogy te most igazából ki vagy, mert hogyha evangélistának kell, evangélista, ha tanítónak tanító, de most mi is a te ajándékod. Eleinte én sem teljesen értettem, csak később láttuk meg, hogy Isten egy apostoli ajándékot formál ki bennem. Ebben az időszakban, több külső megerősítés is jött. Ezt a környezetem is érzékelte, különösen a közelemben levők, a presbitérium, akikkel szívünk-lelkünk egy volt. Miután fölismertük, hogy Isten változást akar hozni, a presbitérium eldöntötte, hogy kiküldenek, fölszabadítanak az apostoli szolgálatra azzal a hittel, hogy új gyülekezetek fognak létre jönni. Az alkalmon ott volt Michael Magyar, korábbi atyai barátom, mentorom, akin keresztül nagyon sok segítséget kaptam Istentől, hogy érettebbé váljak a szolgálatban. Ebből a kiküldésből nőtt ki az Omega Hálózat. Gyakorlatilag így lettem apostol.

Hogy miért hívnak és miért nevezem magam apostolnak?
Ezzel kapcsolatban volt még egy nagyon fontos, meghatározó Istenélményem. Egy jászsági gyülekezetbe hívtak szolgálni. Nem is ismertem ezt a csapatot, azt sem tudtam pontosan, hogy milyen szolgálattal kell készülnöm. Kiderült, hogy egy vezetői csapattal fogok találkozni. Ahogy elkezdődött az alkalom, elkezdtük spontán dicsőíteni az Urat, leszállt a Szent Szellem és egy erős prófétai kenet szállt rám. Megkérdeztem a vezetőt, hogy van-e lehetőség arra, hogy prófétáljak a testvéreknek, mert úgy érzem, hogy a Szent Szellem indít. Ő ezt lehetővé tette és elkezdtem imádkozni kézrátétellel az emberekért, prófétálni és nagyon konkrét dolgokat mondtam. Amikor befejeztem a prófétálást, izgultam, hogy milyen lesz a visszaigazolás, mivel sok konkrét üzenet hangzott el. Imádkozás közben olyan Istenélményben volt részem, mintha valaki megállt volna mögöttem és egy erőteljes férfihangon azt mondja, hogy mostantól kezdve apostolként foglak használni. Abban a pillanatban láttam ennek a gyülekezetnek az Istentől rendelt tervét, hogy honnan jön, hová tart és mi az Isten akarata velük kapcsolatban. A testvérek elmondták, hogy mennyire kellett nekik ez a bátorítás, mennyire konkrét volt, ami ott elhangzott és minden próféciáról egyértelmű bátorító visszajelzés jött, hogy Istentől való üzenet volt. Elmondtam a gyülekezetről kapott látásomat is, amiről a vezető elmondta, hogy ebben gondolkoznak, erről beszélnek és ebben az irányban indultak el. Isten ekkor egy újabb pecsétet adott a szívembe, hogy ez után apostolként akar használni.
Én az apostoli szolgálatot nem tartom felettébb különlegesnek. Úgy tekintek rá, mint egy átlagnál nagyobb felelősség, nagyobb teherhordozás, nagyobb kihívás és Isten előtt való elszámolás, nem pedig úgy, mint valami privilegizált szolgálati ajándék. Azóta ennek a tudatában élek, és teljesen természetesen hívnak az Omega Hálózaton belül apostolnak.
Fontosnak tartom, hogy az Egyházon belül ugyan olyan természetes legyen ez a szolgálat, mint a többi ajándék.

Hogyan zajlik le egy heted, milyen feladataid vannak?

Viszonylag fegyelmezett, de nagyon aktív életet élek. Hétfőnként irodai napot tartunk, amikor találkozom a hálózati munkatársaimmal és megbeszéljük a hétre vonatkozó szervezési, menedzselési feladatokat.
A kedd hivatalosan a családi nap, a szabadnapom – mikor hogy sikerül – ilyenkor a feleségemmel megpróbálunk minden fontos hivatali, iskolai és egyéb családi ügyeket is elintézni, valamint általában kedd este pásztorokkal, presbiterekkel és fiatalokkal futballozunk egy műfüves pályán.
A szerdai nap általában az elvonulás napja, amikor imában, böjtben vagyok és keresem az Urat, Bibliát tanulmányozok. Csütörtöktől vasárnap estig aktív utazás van, gyülekezeteket, gyülekezet plántálásokat látogatok, szolgálok, mentorálok, vezetőket tanítok, evangéliumot hirdetek, istentiszteleteket tartok és a szolgálatnak mindenféle módja megjelenik az életemben. Általában vannak visszatérő útjaim, tehát mindig van két-három helyszín, ahol aktív gyülekezetplántálást folyik és hetente akár többször is ott vagyok. Ezek kiemelt fontossággal vannak jelen a szolgálatomban.
Szombatonként nagyon gyakran valamilyen a Hálózaton belüli képzésen tanítok. Más egyéb meghívásoknak is eleget szoktam tenni, mert útjaimnak nagy részében az Isten országának a Omega Hálózat részét építem, de mindig van egy 15-20%, amikor más gyülekezetek felé szolgálok .Igyekszem ezt az arányt megtartani, mert fontosnak tartom, hogy amink van, az Isten országának más részébe is befektessük Természetesen minden hetem más, de nagyjából így telik el egy hét.

Mit jelent a Hálózat vezetése a gyakorlatban, milyen munkával jár?

A Hálózat vezetése mindenekelőtt egy komoly felelősséget jelent. A Hálózatba körülbelül 800 ember tartozik. Ennek van egy nagyon komoly terhe, öröme és sok kihívása. A hálózat vezetése jelenti a szűkebb és a tágabb körű apostoli csapatnak, a pásztoroknak és a gyülekezeteknek a vezetését. Most alakítjuk ki a hálózaton belül a különböző szolgálati területeket, amik részben eddig is működtek, de most egy szélesebb területet szeretnénk meghódítani, pl. gyerek munka, ifjúsági munka, média stb… Ezen túl munkámnak egy jelentős része a vezetők képzése, bátorítása, tanítása, a velük való kommunikáció, problémák, helyzetek megbeszélése, konfliktuskezelés. A hálózat vezetésének egy fontos része a hálózati programok menedzselése. Ilyenek a közös alkalmak, aminek a hátterében sok szervezési, menedzselési és szellemi munka van. Ezen túl a vezetői alkalmak, a kétnapos elvonulások a vezetők számára, sok felkészülést, előkészítést igényelnek, hiszen a vezetők számára nem alaptanításokat adunk, hanem sokkal fajsúlyosabb, mélyebb látásközvetítésre törekszünk. Ez, az ige mélyebb tanulmányozását jelenti a vezetőkkel együtt.
A hálózat vezetéssel együtt jár a gyülekezetek látogatása, bátorítás, adott esetben egy konfliktus helyzet biblikus megoldása.
Természetesen a hálózatvezetés egyik legfontosabb felelőssége, hogy az Istentől vett látás szerint haladjunk. A hálózatot, az Istentől kapott jövőképben kell tartani és keresni az Urat a következő lépéseket illetően.

Hogyan készülsz a szolgálatra?

A szolgálatra való felkészülésem az elvonulási időszakaimban történik. A legalapvetőbb része a rendszeres Igetanulmányozás, imádkozás az Úr akaratának keresése. Minden héten törekszem arra, hogy egy hosszabb időt az Úrral legyek és így tanulmányozzam az Igét. Van, amikor spontán, van, amikor céltudatosan, van, amikor téma szerint, de több órát töltök azzal, hogy az Isten Igéjét tanulmányozzam. Ezen túl havonta van egy 2-3 napos elvonulásom, ilyenkor még a feleségem számára sem vagyok elérhető. Az ország valamelyik részébe elutazom, hogy azért a régióért imádkozzam és böjtben, imában mélyebb igetanulmányozásokat végzek és készülök a szolgálatokra.

Sokat utaztál, hol jártál, milyenek a tapasztalatokat gyűjtöttél az utazásaid során?

Már a szolgálatom elején vágytam rá, hogy minél többet lássak a világból. Ez a vágyam teljesült. Általában az útjaim nagy részét nem kellet finanszíroznom, hanem egyszerűen az Isteni gondoskodás eredményeképpen jöttek létre. Konferencia meghívásokkal, tanulmányutakkal áldott meg Isten többször is, amik nagyon jók és hasznosak voltak számomra. Különösen nagyon hálás vagyok Istennek Magyar Mihály barátomért, aki több ilyen jellegű útra is elvitt. Volt, amikor Ausztráliában Kevin Conner testvér külön velünk foglalkozott egy hetes szemináriumon. Hillsong gyülekezettől kezdve Ausztráliának nagyobb gyülekezeteit meglátogatva tapasztalatokat tudtunk gyűjteni. Nagy jó volt, Brazíliában mikor Judson Oliveira testvért látogattuk meg. Ott is több gyülekezetbe lehettünk.
Voltunk az apostoli csapattal együtt hajózni, amikor ilyen módon elvonultunk, kikapcsolódtunk, közösséget építettünk. Több magánjellegű utam is volt, feleségemmel Évával, is amire szintén meghívtak Hálás vagyok Istennek azokért az emberekért akik az útjaim anyagi hátterét önzetlenül biztosították. Ennek eredményeképpen szinte a világ minden földrészén járhattam Isten kegyelméből és nagyon sokat tágultam ezeken az utakon. Sok gyülekezetben jártam, sok mindent láttam és a jó dolgok megragadtak bennem.
Az ember látókörét és gondolkozásmódját nagymértékben szélesíti ,az ha egy kicsit kitekint a világba. Nekem ez megadatott és bízom benne, hogy a jövőben is lesz erre lehetőségem, mert ez tényleg kikapcsolja, kiveszi az embert abból a klímából, amiben rendszeresen mozog.
Ezen túl amennyiben lehetőségünk van rá, a családdal is törekszünk minden évben együtt üdülni. Eldöntöttük azt is, hogy minden évben 2-3 napot a feleségemmel kettesben töltünk, és elmegyünk valahova. Így voltunk már belföldön, külföldön is, ami mindig maradandó élmény volt. Az egyik legemlékezetesebb utunk ehhez kapcsolódik, amikor a 10. házassági évfordulónkra az egyik testvértől kaptunk ajándékba egy utat és így bejárhattunk nagyon sok helyet Ausztráliától kezdve Ázsián át. Három hétig kettesben csavarogtunk Évával. Minden nap szinte másik városban ébredtük fel, ez az egyik legszebb közös utunk volt.

Hogyan jut időd a szolgálatra, illetve a családra?

Főállásban végzem a szolgálatot, ezért van arra lehetőségem, hogy viszonylag rugalmasan kezeljem az időmet.
Mindenképpen törekszem egyensúlyt tartani az Úrral való közösség, a felségem, a gyerekek, a család, az otthoni munkák, és a gyülekezeti szolgálatok között. Ha valaki eljön hozzánk látja, hogy a telkünk, a házunk rendben van. Igyekszek megfelelő időt szánni a családomra. Amikor otthon vagyok, szeretek minőségi időt tölteni a velük. Mivel gyermekeink kamaszkorban vannak, fontos hogy megfelelő időm legyen rájuk, de életkorukból adódóan önállóbbak is, így többet tudunk együtt szolgálni Évával. Az elmúlt évekhez képest sokkal gyakrabban utazunk együtt. Éva az elmúlt időszakban, ahogy a hálózati iroda is hozzánk költözött, sokkal aktívabban részt vesz a hálózat menedzselésében, szervezési munkáiban, adminisztrációs és gyakorlati segítséget is ad. Ez nagy segítség nekem, mert így jobban átlátja azt a tevékenységemet. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években többet utazunk együtt, egyre több időt tudunk egymással lenni, beszélgetni, jól kiegészítjük egymást.

Miben tudsz kikapcsolódni?

Ez egy fontos kérdés, nagyon intenzív életet élek, amikor én csinálok valamit, akkor 100%-ban végzem. Elég pörgős személyiség vagyok, viszont megtanultam kikapcsolódni, és pihenni is. Természetesen számomra a kikapcsolódást elsősorban a családdal, a feleségemmel való időtöltés jelenti. Viszonylag gyakran elmegyünk Évával sétálni, beszélgetünk, bemegyünk a városba csavarogni. Budapestet nagyon szeretjük, mostanában nagyon sok pozitív változás történt a városban, sok a sétálóutca, nincs olyan terület, amit mi ne jártunk volna be. Ez számomra egy kikapcsolódás, feltöltődés, az egymással való kapcsolatunkat is építi. Mivel elég gyakran a szellemem és az agyam van leterhelve, viszont fizikailag nem vagyok túlterhelt, ezért a kikapcsolódás másik módja a fizikai munka. Elég nagy telkünk van, szeretek kertészkedni. Ezen túl, ami engem abszolút felold, az a sport. Többféle sportot űzök, teniszezek, futballozok, tollasozok, kerékpározok, pingpongozok. Inkább a labdajátékokat szeretem. Rendszeresen focizok a gyülekezetekből összeállt csapatokkal. Egy-egy ilyen aktív sporttal töltött idő jól lefáraszt, egyben fel is tölt, felszabadítja, felfrissíti a szellememet, és a lelkemet.

A vége felé maradt még egy nagyon fontos kérdés: hogyha valaki esetleg még nem tudná, mi a kedvenc ételed?

Ez egy jó kérdés. Én – talán látszik is rajtam – mindenevő vagyok. Végül is a bogarak és a tengeri herkentyűk kivételével mindent hálaadással el tudok fogyasztani, tehát nem vagyok válogatós, de azért annyit tudni kell rólam, hogy édesszájú vagyok, tehát szeretem az édességet és ezen túl szeretem a hagyományos magyaros ételeket, salátát, gyümölcsöt minden jöhet. Mivel elég sokat utazom, gyülekezeteket látogatok, gyakran vendégül látnak, szolgálnak felém és mindenhol a legjobbat akarják, ez egy kísértés is, mértékletesnek kell lennem ezen a területen is.

Hol szolgálsz a közeljövőben, hol lehet veled találkozni?

A szolgálati helyszínek menüpont alatt egy-másfél hónapra előre frissítjük és beírjuk azokat a helyszíneket, gyülekezeteket, városokat, ahol éppen szolgálok. Ezeken a helyszíneken lehet velem találkozni, úgyhogy szeretettel látok mindenkit, szívesen látok bárkit bármelyik gyülekezetben. Ezen túl, ha bárkinek bármilyen bizonysága, kérdése, kétsége van a szolgálatomat illetően, vagy hozzám kötődően, akkor nyugodtan írjon. Itt a blogon keresztül van lehetőség, hogy közvetlenül nekem tegyék fel a kérdéseiket, amikre személyesen válaszolok, de lehetőség van arra is, hogy elmondják bizonyságaikat. Bátorítok erre mindenkit.

Köszönöm szépen.